Contributie

Contributiebijdragen TC smash

 

Categorie

Tarief

 

 

Junioren (tot 18 jaar)

EUR    45,-

Jong volwassenen (18 tot 25 jaar)

EUR    60,-

Senioren (vanaf 25 jaar)

EUR    90,-

Gezinslidmaatschap

EUR  250,-

Competitie-lid senioren

EUR    25,-

Tijdelijke actie nieuwe leden: voor iedereen die nog nooit eerder lid is geweest van TC Smash geldt een introductiekorting van 50% op een lidmaatschap in het eerste seizoen na aanmelding.

Toelichting:

De leeftijden die genoemd worden betreft de leeftijd die het lid in het betreffende kalenderjaar bereikt.

Sinds 2016 bestaat het ‘Jong volwassenen’ tarief, speciaal in het leven geroepen ter stimulatie van deze leeftijdsgroep en om de overgang van junior naar senior meer geleidelijk te laten verlopen.

Voor senioren bestaat de mogelijkheid om zich op te geven als competitie-lid. U kunt zich bij TC Smash alleen opgeven als competitie-lid op voorwaarde dat u op een andere vereniging al volledig lid bent. Het is een competitie-lid niet toegestaan om vrij te tennissen op de banen van TC Smash, uitgezonderd de betreffende competitieperiode.  Voor junioren bestaat er geen competitie lidmaatschap. Zij dienen altijd volledig lid te zijn van TC Smash.

Junioren van andere verenigingen die noodgedwongen op onze vereniging competitie spelen worden door Smash ingeschreven als lid bij de KNLTB maar hoeven daarvoor geen vergoeding te betalen.

Indien gedurende de loop van het seizoen een nieuw lidmaatschap wordt aangevraagd wordt een korting gehanteerd op het tarief volgens onderstaande tabel:

na 1 juni:            10 %

na 1 juli:             20 %

na 1 augustus:    30 %

Een bestaand lidmaatschap wordt, tenzij u opzegt, automatisch verlengd. In januari ontvangt u de factuur voor de contributie van het betreffende jaar.

Opzeggingen van het lidmaatschap zijn kosteloos indien deze uiterlijk op 20 januari zijn ontvangen door het secretariaat via info@tcsmash.nl of per brief. Indien na 20 januari, maar vóór 1 mei wordt opgezegd, wordt u EUR 25,- (per lid) administratiekosten in rekening gebracht in verband met doorberekende kosten van de KNLTB. Bij opzegging vanaf 1 mei zal altijd het gehele contributiebedrag in rekening worden gebracht.

Wanneer u lid bent van TC Smash:

Kunt u onbeperkt tennissen van begin april tot eind oktober (uitgezonderd competitie-leden). Het begin en einde van het seizoen wordt bepaald door de weeromstandigheden (vorst e.d.).

Wordt u automatisch lid van de KNLTB en kunt u deelnemen aan toernooien door heel Nederland.

Kunt u deelnemen aan diverse competitie vormen. Deelname is niet gegarandeerd vanwege een minimaal benodigd aantal inschrijvingen. Junioren kunnen worden samengevoegd met leden op een andere vereniging.

Kunt u zich inschrijven voor tennisles op de banen van TC Smash bij OZV tennisopleiding. Lidmaatschap is een voorwaarde.

Verwachten we van alle leden van 18 jaar of ouder dat hij of zij zich aanmeld voor minimaal één vrijwilligerstaak per seizoen. In de meeste gevallen is dit een kantinedienst. Vrijwilligerstaken zijn noodzakelijk om de lage tarieven te kunnen blijven hanteren.