Baanregelement

Artikel 1: De tennis- en banen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde kleding en schoeisel. Ga nooit met schoenen met grof profiel of noppen de baan op.

Artikel 2: Het reserveren van een baan dient digitaal te gebeuren. Dat kan alleen vooraf en op afstand door gebruik te maken van de KNLTB ClubApp.

Artikel 3: Junioren hebben tot 20.00 uur evenveel speelrecht als senioren. Na 20.00 uur moeten junioren de baan verlaten als er senioren wachten, ook al speelt een junior met een senior.

Artikel 4: Bij grote drukte (wachttijd meer dan 1 uur) moet de baan maximaal bezet worden door het spelen van een dubbelspel. Na een uur moet er dan altijd gewisseld worden.

Artikel 5: Het bestuur is gerechtigd het gebruik van de banen te regelen. Hiervan geeft het bestuur kennis door middel van een mededeling op het publicatiebord, email of de ClubApp.

Artikel 6: Moedwillige beschadiging aan banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging dient door de dader vergoed te worden.

Artikel 7: Leden die zich aan wangedrag schuldig maken en daarmee de naam van de vereniging in diskrediet brengen, moeten zich verantwoorden tegenover het bestuur waarna, indien gepast, schorsing volgt.

Artikel 8: Na het spelen veegt men de baan. De sleepnetten moeten worden terug gehangen aan de daarvoor bestemde haakjes. Laat de baan in nette staat achter, deponeer het afval in de aanwezige vuilnisbakken.

Artikel 9: Jeugd- en seniorleden van Game-78 en Hulster Ambacht mogen gratis op onze tennisbanen spelen, samen met een lid van TC Smash. Voor deze “gasten” gelden dezelfde regels als TC Smash-leden. Let op: Deze regel geldt alleen voor tennisbanen. Niet voor padelbanen.

 

Padel bij vorst

Onze padelbanen zijn in principe het hele jaar bespeelbaar. Zelfs bij droge vorst kan gewoon padel gespeeld worden. Echter, er zijn ook uitzonderingen. Bij sneeuw, ijzel, rijp en opdooi zijn de banen onbespeelbaar.

In onderstaande vindt je meer informatie over deze omstandigheden.

Bij sneeuw
Bij sneeuw de banen niet bespelen, de gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Voorkomen moet worden dat de mat wordt beschadigd of dat de infill wordt verplaatst door sneeuwschuiven. Spelen op een besneeuwde baan is slecht voor de mat omdat spelers de sneeuw in de mat en het instrooizand lopen. Het duurt dan ook langer dat een besneeuwd en bespeeld veld na intree van de dooi weer bespeelbaar is.

Bij ijzel
IJzel is regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. IJzel verdwijnt vaak binnen een paar uur, maar kan soms langer blijven liggen. De baan is glad en niet bespeelbaar.

Bij rijp
Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel langer blijven liggen. Hierdoor is de baan glad, wat extra gevaar voor blessures oplevert. Daarom is een berijpte baan niet bespeelbaar

Bij opdooi
Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt een dikke harde laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smelt water van sneeuw en ijs niet wegzakken naar de drainage, het wordt tegengehouden door de bevroren onderlaag, Dit heet opdooi. Hierdoor ontstaat gladheid en dus gevaar op de baan.