Introductieregeling

Niet-leden kunnen voor een bedrag van EUR 7,- per uur een baan huren bij TC Smash.
Deze regeling is bedoeld om niet-leden kennis te laten maken met de tennissport en onze vereniging.
De regeling wordt beperkt tot 5x.
Voor aanmelding en betaling kan men terecht bij één van de bestuursleden of in de kantine.

Een lid van onze vereniging kan voor een bedrag van EUR 2,50 per dag een niet-lid op onze club inviteren.
Als het bestuur merkt dat een lid misbruik maakt van deze regeling dan wordt hem/haar een boete van EUR 12,50 opgelegd.
Als die boete niet binnen 7 dagen betaald is, kan het bestuur besluiten het betreffende lid te schorsen tot de boete wel betaald is.
Introducékaarten zijn af te halen bij de leden van het bestuur of in de kantine.
Bij het spelen op de tennisbaan zijn tennisschoenen verplicht.

NIEUW
Een lid van onze vereniging mag gratis één of meerdere leden van Game '78 en/of Hulster Ambacht inviteren om te spelen op onze banen.
Minimaal één speler op de baan dient een lid van TC Smash te zijn. Een zelfde regeling bestaat ook bij Game '78 en/of Hulster Ambacht.