Baanregelement

Artikel 1:
Bij het spelen op de tennisbaan zijn tennisschoenen verplicht.

Artikel 2:
Iedereen dient zijn/haar lidmaatschapskaart in de pasjesbak te plaatsen die naast de deur hangt.
Indien men daar niet aan voldoet, hebben alle andere leden het recht om de plaats van die speler(s) in te nemen op de betreffende baan.

Artikel 3:
Junioren hebben tot 20.00 uur evenveel speelrecht als senioren. Na 20.00 uur moeten junioren de baan verlaten als er senioren wachten, ook al speelt een junior met een senior.

Artikel 4:
Bij grote drukte (als de wachttijd meer dan 1 uur bedraagt) moet de baan maximaal bezet worden door het spelen van een dubbelspel. Na drie kwartier moet er dan gewisseld worden.

Artikel 5:
Het bestuur is gerechtigd het gebruik van de banen te regelen. Hiervan geeft het bestuur kennis door middel van een mededeling op het publikatiebord in de kantine en/of de website.

Artikel 6:
Het is verboden over de hekken te klimmen. Veroorzaakte schade moet door de dader worden vergoed.

Artikel 7:
Leden die zich aan wangedrag schuldig maken en daarmee de naam van de vereniging in diskrediet brengen, moeten zich verantwoorden tegenover het bestuur.
Zij worden, indien het bestuur hen schuldig acht, voor een periode van tenminste veertien dagen geschorst.
Als zij tijdens hun strafperiode toch komen tennissen, dan worden zij voor de duur van een jaar geschorst.
Het bestuur dient hiervan mededeling te doen via het publikatiebord in de kantine en/of de website.

Artikel 8:
Na het spelen veegt men de baan. De sleepnetten moeten worden terug gehangen aan de daarvoor bestemde haakjes.

Artikel 9:
Jeugdspelers van de Oost Zeeuwsvlaamse tennisverenigingen mogen tot 18.00 uur gratis op ons park spelen, samen met een lid van TC Smash. Voor deze “gasten”gelden dezelfde regels als TC Smash-leden (afhangen van pasje, schoeisel, vegen, etc).